Çalışanların Hususi Pasaport İşlemleri


 1. İlgili Kurumca Düzenlenmiş Hususi Pasaport Formu   : Hak sahibi memurun çalıştığı kurumun İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü veya Genel Müdürlüğünce tanzim edilerek daha önce imza sirküsü (İmza örneği) Müdürlüğümüze gönderilmiş olan yetkili tarafından onaylanmış, hak sahibi ile birlikte pasaport alacak diğer aile fertlerinin kimlik bilgileri kaydedilerek fotoğrafları mühürlenmiş pasaport talep formu.Eski Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu ile işlem yapılmamaktadır. Çalışan Form Örneği için Tıklayınız
 2. 2 adet biyometrik fotoğraf
  -
  Son 6 ayda çekilmiş ve başvuru sahibinin güncel halini gösteren (0 yaş çocuklar için de, dahil olmak üzere)
  - 50mm X 60mm ebatlarında
  - Arka Fonu Beyaz
  - Biyometrik özelliklere sahip
 3. Üzerinde TC kimlik numarasının bulunduğu TC nüfus cüzdanı aslı, başvuru esnasında ibraz edilmeli.
 4. Müracaat sırasında parmak izi alınacaktır. Müracaat sırasında başvuru sahibinin parmak izi alınmaktadır.Daha önce herhangi bir sebeple( sürücü belgesi, silah ruhsatı, pasaport alan) parmak izi alınmış olan kişiler, parmak izlerinin alındığını belgelendirmeleri halinde, tekrar parmak izi vermek durumunda kalmayacaktır.2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşını bitirmiş ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
 5. Pasaport Cüzdan Bedelinin anlaşmalı bankalar veya Maliye Veznelerine yatırıldığına dair dekont aslı.
  - Dekontun üzerinde Tahsil Edilmiştir kaşesinin basılması
  - Dekontun 1. Nüshasının müracaatta sunulması (en üst nüsha)
  - Dekontun üzerinde tahsilatı yapan memurun ıslak imzasının bulunması gerekmektedir
 6. Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı getirilmelidir.
 • NOTLAR
 • Hak sahibi pasaport alacaksa gelmeli, pasaport almaması durumunda pasaport müracaatında bulunacak eşi veya reşit çocukları formda hak sahibinin imzasının bulunması halinde hak sahibi olmadan da işlem yaptırabilmektedir.
 • Maliye veznelerinin kapanış saatleri 14:00 – 15:00 arası değişmektedir. Herhangi bir sorun yaşamamak için pasaport cüzdan bedellerini anlaşmalı bankalara yatırabilirsiniz.
 • Hak sahibi olarak diğer aile bireylerine de hususi pasaport almak istiyorsanız.