Anne baba evli ise

Her iki ebeveyn için de muvafakatname düzenlenmesi gerekmektedir. Muvafakatname noter huzurunda düzenlenebileceği gibi, pasaport müracaatı esnasında ebeveynlerin hazır bulunması halinde müracaat biriminde de düzenlenebilmektedir.

Ebeveynlerden birisi ya da her ikisinin yurt dışında bulunması halinde bulundukları ülkede ki noterlere muvafakatname düzenletebilir. Ayrıca yurt dışında bulunan ebeveyn kendisine en yakın T.C. Elçiliği ya da Konsolosluğuna müracaat ederek muvafakatname verebilir.

Yurt dışında düzenlenen muvafakatnamelerin müracaat esnasında ülkemiz müracaat birimleri huzurunda aslının, yabancı dilde düzenlenmiş ise aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş örneğinin teslim edilmesi gerekmektedir. T.C. Konsolosluklarınca düzenlenmiş muvafakatname ilgili konsolosluğun faksından müracaat biriminin faksına faks edilmesi durumunda bu belgede kabul edilmektedir. Müracaatın yapılacağı birimin faks numarası için tıklayınız

ÖNEMLİ NOT:

Ergin olmayanların kanuni mümessillerince noterlerce düzenlenmiş olan muvafakatnameleri ile birlikte vekalet ve vekil tayin edilen şahıs olmaksızın bizzat pasaport birimlerine gelerek pasaport müracaatında bulunmaları mümkün bulunmamaktadır.

Ergin olmayanların pasaport müracaatlarında ebeveynlerden birinin mutlaka müracaat esnasında yanında bulunması gerekmektedir. Ebeveynlerden her ikisi de gelemeyecek ise çocukla birlikte müracaata gelecek bir yetişkine ebeveynlerden birinin ‘Çocuğum adına pasaport müracaatında bulunabilir. ’ şeklinde ya da ya da benzer bir ifadeyi içeren  vekâletname vermelidir. Vekâletnamenin düzenlenmesi ile ilgili hususlar için yukarıda belirtilen muvafakatname ile ilgili hususlar aynen geçerlidir.