Dikkat Edilecek Önemli Hususlar

 • Hususi pasaport almaya hakkı bulunan personelin bağlı bulunduğu kurum/kuruluşun düzenli olarak her yıl, değişiklik olması halinde ise derhal, pasaport alma talebinde bulunan personelleri ile ilgili tanzim edilecek pasaport talep form veya belgelerini imzalamaya yetkili kılınan kimselerin imza sirkülerinin düzenli olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğüne göndermeleri ve pasaport talep form veya belgelerinin bu imza sirküleri gönderilen yetkililerce imzalanarak onaylanması gerekmektedir.
 • Aksi halde imza sirküleri gönderilmemiş olan veya daha önce gönderilen imza sirküsünün bir yıllık geçerliliğinin sona ermesi nedeniyle pasaport talep eden personelinizin evrakları işleme alınmaz.
 • Kurumlardan gelen yazılarda (kadro yazısı, talep formu, öğrenci belgesi) ıslak imzalı ve mühürlü olacaktır.
 • Bu nedenle pasaport talep formu/belgesi düzenlemeden önce kurumların imza sirkülerini gönderip göndermediklerini veya daha önce göndermiş iseler, gönderdikleri sirkülerin halen geçerli olup olmadığını (Değişiklik olmaması halinde düzenlendiği tarihten itibaren BİR YIL GEÇERLİDİR) kontrol etmelidirler.
 • Pasaport temdit (süre uzatma) işlemleri 31 Ocak 2011 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.
 • 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, 7 yaşını bitirmiş ve daha büyük çocuklardan parmak izi alınmaktadır.
 • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde bulunan Maliye Veznesi 14:30′da kapanmaktadır. Pasaport Şube Müdürlüğümüze gelerek müracaatta bulunacak vatandaşlarımız 14:30′dan sonra gelmeleri halinde, pasaport bedellerini  anlaşmalı bankalara veya maliye veznelerine önceden yatırmaları gerekmektedir.
 • Pasaport talep formları düzenlendiği tarih itibariyle altmış (60) gün geçerlidir.
 • Anne baba boşanmış ise ;
  Mahkemece çocuğun velayeti kendisine verilen ebeveynin muvafakatı ve hususi damgalı pasaport alma hakkı bulunan hak sahibinin pasaport kurum belgesini getirmesi halinde çocuğa (şartları taşıyor ise) hususi damgalı pasaport düzenlenir.
 • Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi halinde çocukları hususi damgalı pasaport alamazlar. Vefat eden hak sahibinin sadece başkası ile evlenmemiş olmak kaydı ile eşi hususi damgalı pasaport alabilir.
 • Pasaport talep formlarına memurların bizzat iktisap ettiği kadro dereceleri (Örneğin; 657 sayılı DMK’ya tabi 1. veya 2. veya 3. kadro derecededir şeklinde) yazılmalı, maaş kesenekleri /emeklilik kesenekleri (Örneğin: “1. derecenin 2. kademesi” veya “2/3” veya “2. derece 2. kademededir” gibi )  yazılmamalıdır.
 • Memurların maaş dereceleri ile kadro derecelerinin farklı şeyler olduğu ve hususi pasaport işlemlerinde maaş derecelerinin dikkate alınmadığı unutulmamalıdır. Maaş dereceleri 1 veya 2 veya 3. derece olan bazı memurların kadro dereceleri 4. veya 5.veya daha düşük bir derece olabildiği için hususi damgalı pasaport talep formu/belgelerinde personelin bizzat iktisap ettiği kadro dereceleri yazılarak onaylanmalı, personelin maaş veya emekli keseneğine bakılarak hususi pasaport formu /belgesi tanzim edilmemelidir.
 • Hususi pasaport işlemlerinde memurların son statülerinin önemli olduğu ve pasaport talep formları güncel olması gereken evraklar olduğu için kurumunuzdan pasaport talep formu/belgesi aldıktan hemen sonra müracaatınızı yapmalısınız. Bu nedenle randevu alarak işlem yaptıracaksanız, önce randevu alıp aldığınız randevu tarihinden makul bir süre önce de pasaport talep formu/belgesi alırsanız işlemleriniz sorunsuz neticelenecektir.
 • Reşit olmayan çocuğunuza her pasaport aldığınızda yeniden muvafakatname vermelisiniz.
 • Pasaport talep eden 12 yaşından gün almış çocukların müracaatı sırasında pasaport tanzim sisteminden alınan formu imzalamaları ve imzalarının sisteme elektronik olarak taratılması gerekmektedir.Bu nedenle pasaport alacak 11 yaşını bitirmiş (12 yaşından gün almış) çocukların müracaat sırasında şubemizde hazır bulunmaları gerekmektedir. (12 yaşından gün almak = 16.06.2011 tarihinde 12 yaşından gün alan çocuk 16.06.1999 doğumlu ve büyük olanlar kastedilmektedir)
 • Adına pasaport düzenlenecek olan kişinin; 7 yaşından büyük olanlardan parmak izi alınması ve 12 yaşından gün almış şahısların müracaat sırasında pasaport tanzim sisteminden alınan formu imzalamaları ve imzalarının sisteme elektronik olarak taratılması gerekmektedir. Bu nedenle daha önce parmak izi vermemiş 6 yaşından büyük şahısların ve pasaport alacak 11 yaşını bitirmiş (12 yaşından gün almış) şahısların müracaat sırasında şubemizde hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • Pasaport müracaatına gelirken, önceden almış olduğunuz iptal edilmemiş eski pasaportlarınızı getirmelisiniz.
 • Belediye personellerinin formlarında mutlaka 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi oldukları ve kadro derecelerinin 1. veya 2. veya 3. derece olduğu belirtilmelidir.
 • Pasaportunu kaybedenler en kısa sürede Müdürlüğümüze veya en yakın Polis/Jandarma birimine müracaatta bulunmalıdır.
 • Hususi damgalı (Yeşil) pasaportlar harçtan muaftır. Bu nedenle hususi pasaport alacaklar sadece cüzdan bedeli olarak belirlenen ücreti (2014 yılı için 75 TL.dir) ödeyip makbuzunu getireceklerdir. Bunun dışında hiçbir ücret ödenmemelidir. Banka veya Maliye veznelerine hususi pasaport alacağınızı söyleyerek sadece pasaport cüzdan bedeli ödemeli, bunun dışında talep edilse bile başka ücret yatırmamalısınız. Bankaya veya Maliye veznelerine yatırılan ücretin PAS.S.BDL (Pasaport Satış Bedeli) olarak ödenmesi gerekir. PAS.HRÇ.BDL ( Pasaport Harç Bedeli) olarak yatırılan makbuzlarla hususi pasaport işlemi yapılmaz. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı maliye veznesi saat:14:30′a kadar açıktır.
 • Hususi Pasaportlar hak sahibi memur/emekli/istifa olanlar ve eşleri için 5 (Beş) yıllık süre ile verilir.
 • Ancak çocuklar için, diğer şartları taşımaları koşulu ile 18 ve 25 yaş sınırı,
 • Belediye Başkanları için ise görev süreleri dikkate alınarak süre belirlemesi yapılır.