Gemi Adamı Cüzdanı

 

GEMİ ADAMI CÜZDANI VİZE İŞLEMLERİ RANDAVU İLE YAPILMAKTADIR. RANDEVUSUZ MÜRACAAT KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

RANDEVU İÇİN TIKLAYINIZ…

Türkiye karasuları dışına taşıma yapan araçların memur ve mürettebatına verilen vesikalar başlığını taşıyan 5682 sayılı kanunun 20.Md.göre; Türkiye karasuları dışına çıkan Türk gemilerinin Türk Vatandaşı olan mürettebatına usulüne uygun olarak T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Bölge Liman Müdürlüklerince verilir. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce tasdik (vize) edildikten sonra pasaport yerine geçerli bir belge olarak kullanılabilmektedir. Geçerlilik süresi 5 yıldır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

T.C. vatandaşı olmak.

Denizcilik Müsteşarlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve Gemi adamı Cüzdanı tanzim etmeye yetkili olan 7 Bölge Liman Müdürlüğü mevcut olup, bu bölgelerden gelen vatandaşlarımızın müracaat talepleri kabul edilecektir.

12/11/2007 tarihinden itibaren ülkemizin de taraf olduğu ILO sözleşmesi çerçevesinde pasaportlara öngörülen standartlarda güvenlik özelliklerine sahip, makinede okunabilir yeni gemi adamı cüzdanlarının kullanımına geçilmiş olup, ellerinde eski tip gemi adamı cüzdanı bulunan şahıslar için bu süre 12/11/2012 tarihine kadar uzatılmış olup, geçiş aşaması süreci bu tarih itibari ile tamamlandığından eski tip Gemi Adamı Cüzdanı bulunan şahısların talepleri yerine getirilememektedir.

Kullanılamayacak halde yıpranmış olan ve kimlik bilgileri değişmiş veya Liman Başkanlığınca yanlış yazılmış olan Gemi adamı Cüzdanlarına vize işlemi yapılamamakta olup, şahıslar cüzdanların yenilenmesi için şahıslar Liman Başkanlığına yönlendirilmektedirler.

İşlem yaptırmak isteyen şahısların nüfus cüzdanları ile birlikte şahsen müracaatları gerekmekte olup, başkaları aracılığıyla işlem yaptırmak isteyenlerin talepleri yerine getirilememektedir.

AÇIKLAMALAR:
KKTC vatandaşlarına ait Gemi Adamı Cüzdanlarına da vize verilmektedir.

Gemiadamı Cüzdanları şahısların bizzat kendilerine veya noterden vekil tayin ettikleri bir şahsa teslim edilmektedir.

Bölge Müdürlüğü ve  Liman Başkanlıklarınca sınırlı yeterlikler haricindeki zabitan sınıfı gemi adamları ile telsiz zabitleri ve stajyerlere gemi adamı yeterlilik belgesinde içeren “5” yıl geçerli Gemi adamı Cüzdanı verilmekte, tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, sınırlı makine zabiti, sınırlı baş makinist yeterlikli gemi adamları ile yardımcı sınıf gemi adamları, yat kaptanı ve balıkçı sınıfı gemi adamlarına gemi adamı cüzdanından bağımsız “Gemi adamı Belgesi” “PVC Kart” verilmektedir.

PVC kart şeklinde düzenlenen “Gemi adamları Belgesi” pasaport yerine geçerli bir belge olarak tasdik (vize) edilmediğinden anılan belge ile uluslar arası sularda faaliyet gösteren gemilerde çalışacak gemi adamlarının “Gemi adamı Belgesi” ile birlikte geçerli pasaportlarınıda yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. PVC Kart sahibi olanların işlem yaptırmak için Emniyet Müdürlüğüne gelmelerine gerek yoktur.

Parmak İzi Alma:

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, kişilerin parmak izi ve fotoğraf verileri kayda alınarak elektronik sistemde saklanmaktadır. Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ( Gemi Adamı Cüzdanı, Uçuş mürettebatı Belgesi ), her çeşit silah ruhsatı ve sürücü belgesi alan vatandaşlarımızdan parmak izi alınmaktadır. Daha önceden sayılan sebeplerle parmak izi alınanlardan tekrar parmak izi alınmaz. Parmak izi alınması sırasında ele krem sürülmüş olması parmak iz almayı güçleştirmekte ve zaman kaybına yol açmaktadır. Vatandaşlarımızın işlemlerinin en kısa sürede bitirilebilmesi, hızlı ve kaliteli hizmet verilebilmesi için Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler, her çeşit silah ruhsatı ve sürücü belgesi almak için müracaat eden vatandaşlarımızın müracaata gelmeden ellerine krem sürmeden gelmeleri önem arz etmektedir.

İSTENEN BELGELER:
1. Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi, (Nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik numarası yazmayanlardan internet http://tckimlik.nvi.gov.tr/Web/çıktısı istenmektedir).
2. 2 Adet fotoğraf ,( son altı ay içerisinde çekilmiş olacak. )
3. Talep Formu, (müracaat sırasında Gemi Adamı Cüzdanı Büro amirliğince verilir).
4. 18 yaşından küçükler için noterden anne ve baba muvafakatnamesi getirilmesi gerekmektedir. Anne-Baba Pasaport Şube Müdürlüğüne gelmeleri halinde memur huzurunda da muafakatname düzenlenmektedir.

BAŞVURU İÇİN AÇIK ADRES:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Pasaport Şube Müdürlüğü
Gemi Adamı Cüzdanı Büro Amirliği

Fax   : 0 212 636 28 17
Tel    : 0 212 636 18 00– 0 212 636 18 01- 0 212 636 18 02- 0 212 636 18 03

Sorularınız ve Bilgi için : pasaport@iem.gov.tr