Hususi Damgalı Pasaport İşlemleri

Hususi Damgalı Pasaport Müracaatları İstanbul Pasaport Şube Müdürlüğümüzce (Adnan Menderes Bulvarı (Vatan cad.) / Fatih) alınmaktadır.

İmza sirküsü gönderen kurumların dikkatine – Yeni imza sirküsü matbu örneği için tıklayın.

Resmi Gazete de 14.08.2014 tarih ve 29088 sayıyla yayımlanan Pasaport Kanununun uygulanmasına dair yönetmelikte yapılan değişiklik ile; Hususi Damgalı Pasaport alacakların en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı getirildiğinden müracaat yapacak vatandaşlarımızın;
Çalışan hak sahipleri için; kurumlarından çalışan formu ile birlikte eğitim durumunu gösterir belge,
Emekli/ Müstafi olanlar için; emekli/müstafi oldukları kurumlarından alacakları kadro derecelerini ve eğitim durumlarını belirten belge getirilmesi gerekmektedir.