Yeni Hususi Talep Formu

Hususi Pasaport talebinde bulunacak olan vatandaşlarımızın dikkatine:

Yeni tip hususi talep form örneği için tıklayınız.

*Bu form düzenlendiği tarihten itibaren altmış (60) gün geçerlidir.

*Bu form üzerindeki bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda formu düzenleyen kurum sorumludur.

*Formun ön ve arka yüzü tek sayfada olmalıdır.

*Merkez teşkilatları imza sirkülerini her yılın ocak ayının son gününe kadar 81 İl Emniyet Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

*Taşra Teşkilatında görev yapan personel için, hususi damgalı pasaport talep formunu imzalamaya yetkili kılınan kişilerin imza sirkülerini her yılın ocak ayının son gününe kadar bulundukları İl Emniyet Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

*Talep formu imzalamaya yetkili kılınan kişilerce imzalanmalı ve mühürlü olmalıdır.

*Talep formunu imzalamaya yetkili kılınan kişinin değişmesi halinde derhal kurumun bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilecektir.

*Müracaat edecek kişi hangi İl Emniyet Müdürlüğünden müracaat edecekse müracaat edilecek, İl Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılmalıdır.

*Hususi damgalı pasaport almış çalışan personelin kadro derecesinin değişmesi, başka bir kuruma geçmesi ve eşlerinden boşanmaları durumunda kurum tarafından derhal pasaport aldıkları il Emniyet Müdürlüğüne bildirilecektir.

*Bu form hükümlü ve tutuklular için doldurulmaz.(Eş ve Çocuklar Dahil)

*Hususi damgalı pasaport almış personelden hükümlü veya tutuklanmış olan var ise derhal pasaport aldıkları İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilecektir.